Svenska

Svenska

Text & tal.

Text & tal, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
208 kr
Lägg i varukorg, Text & tal
Med Text & tal konkretiseras det centrala innehållet och kunskapskraven för Svenska 1. Varje kapitel inleds med en presentation av det centrala innehå...
Bild saknas

Svenska Direkt åk 8 Grundbok, tryckt punktskrift, tät

Svenska Tryckt punktskrift
115 kr
Lägg i varukorg, Svenska Direkt åk 8 Grundbok
Svenska Direkt är ett nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9.Svenska Direkt är ett läromedel som tar fasta på att språk upp...
Spegla språket åk 8 Grundbok.

Spegla språket åk 8 Grundbok, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
254 kr
Lägg i varukorg, Spegla språket åk 8 Grundbok
Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en ...
Språkporten 1, 2, 3.

Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Svenska Svenska för invandrare Tryckt punktskrift
316 kr
Lägg i varukorg, Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Språkporten finns i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompl...
Omslag till Rydaholmsmetoden.

Rydaholmsmetoden, tryckt punktskrift, tät, enkelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
150 kr
Lägg i varukorg, Rydaholmsmetoden
Ett material för att träna avkodning av bokstävers former och läshastighet, anpassat för punktskriftsläsande elever. Elev- och lärarmaterial Hela mate...
Illustrerade figurer lutar sig mot bokstaven A.

Stavning åk 4-6 A Elevbok, tryckt punktskrift, tät, enkelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
65 kr
Lägg i varukorg, Stavning åk 4-6 A Elevbok
Stavning åk 4-6 A innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Varje kapitel innehåller fyra sidor. Samtliga övningar är in...
Bild saknas

Zick Zack Läsrummet åk 6 Textsamling, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Svenska Svenska som andraspråk Tryckt punktskrift
161 kr
Lägg i varukorg, Zick Zack Läsrummet åk 6 Textsamling
Zick Zack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4-6. Zick Zack fokuserar på språkutvecklande läs- och skrivundervisning samt...
Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4.

Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Svenska Svenska som andraspråk Tryckt punktskrift
332 kr
Lägg i varukorg, Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4
Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika...
Bild saknas

Akrobat Tolv steg i svenska B Vår Grundbok, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
117 kr
Lägg i varukorg, Akrobat Tolv steg i svenska B Vår Grundbok
I läromedlet Akrobat Tolv steg i svenska är hela ämnesstoffet uppdelat i sex teman. Du får förberedda uppgifter med lektioner och övningar inom Läsa, ...
Bild saknas

Svenskbiten B2 Läsebok, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Svenska Svenska som andraspråk Tryckt punktskrift
135 kr
Lägg i varukorg, Svenskbiten B2 Läsebok
De fyra delarna Svenskbiten A1, Svenskbiten A2, Svenskbiten B1 och Svenskbiten B2 utgör grunden. Varje del består av läsebok, arbetsbok och lärarhandl...