Rydaholmsmetoden, tryckt punktskrift, tät, enkelsidig

Omslag till Rydaholmsmetoden.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
150 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 1

Ett material för att träna avkodning av bokstävers former och läshastighet, anpassat för punktskriftsläsande elever.

Elev- och lärarmaterial

Hela materialet består av två delar – en för eleven och en för läraren. Elevens material är helt i punktskrift, sorterat under tre flikar:

  • Blad 1a – 2d
  • Bok 1
  • Bok 2.

Lärarens material i svartskrift, i en egen separat pärm, har samma innehåll och layout som elevmaterialet och även detta är sorterat under tre flikar.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Punktskrift, spsm.se

Artikelnummer
30675-PCS
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Tryckt form