Originalprodukt:
Stavning åk 4-6 A Elevbok, Lindéns Läromedel, Första upplagan

Stavning åk 4-6 A Elevbok, tryckt punktskrift, tät, enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustrerade figurer lutar sig mot bokstaven A.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
65 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 3
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Stavning åk 4-6

Stavning åk 4-6 A innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Varje kapitel innehåller fyra sidor. Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. 

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Punktskrift, spsm.se

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789198210804
Artikelnummer
9198210804-PCS
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Lindéns Läromedel
Författare
Medietyp
Tryckt form