Originalprodukt:

Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Språkporten 1, 2, 3.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska för invandrare
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
316 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 15

Språkporten finns i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompletterats för att passa de nya kursplanerna för Svenska som andraspråk. Språkportens lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elevernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Punktskrift, spsm.se

Ladda ner

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144079172
Artikelnummer
9789144079172-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Tryckt form