Grundskola åk 7-9

Grundskola åk 7-9

Omslag.

Synnedsättning och blindhet – ett orienterande stödmaterial

Stödmaterial
156 kr
Lägg i varukorg, Synnedsättning och blindhet – ett orienterande stödmaterial
Synnedsättning och blindhet – ett orienterande stödmaterial är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten och vänder sig till rektorer och person...
Oscar visar vägen.

Oscar visar vägen

Stödmaterial
0 kr
En fortsättning och fördjupning av boken ”Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det?” Om hur skolan höll sin vision levande om en skola fö...
Ett bord med en gradskiva med reliefmarkering som har tagits fram för att underlätta för Elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.

Räkna med mig

Matematik Stödmaterial Tryckt bok
219 kr
Lägg i varukorg, Räkna med mig
Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Handledningen beskriver hur du som lär...
Ett bord med en gradskiva med reliefmarkering som har tagits fram för att underlätta för Elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.

Räkna med mig, pdf

Matematik Stödmaterial
0 kr
Nerladdningsbar version av Räkna med mig. Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskol...