Synnedsättning och blindhet – ett orienterande stödmaterial

Omslag.
Produkttyp: Stödmaterial
Skolform: Förskola Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-3 Grundsärskola åk 4-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola Gymnasiesärskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms

Synnedsättning och blindhet – ett orienterande stödmaterial är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten och vänder sig till rektorer och personal i förskola och skola. Stödmaterialet är tänkt att ge en orientering i hur undervisningen kan anpassas och tillgängliggöras för barn och elever med svår synnedsättning och blindhet. I stödmaterialet presenteras även olika stödjande funktioner inom stat, region och kommun.

Stödmaterialet har tagits fram för att ge en orientering i hur undervisningen kan anpassas och tillgängliggöras för elever med synnedsättning och blindhet.

Stödmaterialet är indelat i kapitel med följande innehåll:

  • Synnedsättning och blindhet
  • Delaktighet
  • Tillgänglighet
  • Stödjande verksamheter
  • Punktskrift
  • Hjälpmedel och anpassade läromedel
  • Förskole- och skolstart
  • FN-konventioner och skollag.

För att elever med synnedsättning och blindhet ska få likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling är lärmiljöns utformning och organisering av stor betydelse. Det finns sällan två elever med synnedsättning som har identiska behov, eftersom en synnedsättning får olika konsekvenser bland annat beroende på vilka synfunktioner som är påverkade och graden av synnedsättning. Behovet av stöd och hur stödet ska utformas kan därför skilja sig åt.

Stödmaterial som vänder sig till rektorer och annan skolpersonal i förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola som ska organisera skola och undervisning för elever med synnedsättning och blindhet.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128000673
Artikelnummer
00067
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
64 Sidor
Medietyp
Nedladdningsbart Tryckt form
Övriga detaljer
170 g