Räkna med mig, pdf

Ett bord med en gradskiva med reliefmarkering som har tagits fram för att underlätta för Elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning

Ingår i serien Räkna med mig

Nerladdningsbar version av Räkna med mig. Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Handledningen beskriver hur du som lärare kan skapa en tillgänglig lärmiljö, arbeta med anpassade läromedel och vägleda elever till abstrakt matematiskt tänkande från konkreta upplevelser. Texterna är utformade för att ge information både till lärare som är nya på området och till dem som har viss erfarenhet. Handledningen innehåller även förklaringar av hur matematiska uttryck skrivs med punktskrift. I de sista kapitlen finns tips på alternativa verktyg, laborativa material, och spel och lekar som tränar matematisk förmåga.

Räkna med mig finns även som tryckt bok att beställa.

Redaktör och skribent Annika Wallin. 

Manusgrupp: Ann-Charlotte Larsson, Annika Risberg,Björn Nyqvist, Carina Bigelius och Catarina Hägg.

Grafisk form: Kristina Schollin-Borg.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10387
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Svahn, Henry
Omfång
108 sidor
Medietyp
Nedladdningsbart