Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

Illustrerade ungdomar sitter runt ett bord.
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

I den här foldern presenterar vi vår myndighet. Foldern om Specialpedagogiska skolmyndigheten finns också på engelska. Se också motsvarande information på vår webbplats. Där finns informationen översatt till teckenspråk. 

Foldern går även att beställa som tryckt punktskrift, e-bok HTML och e-bok Textview.

Visa mer

ISBN
9789128008167
Artikelnummer
00814
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum