Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.
Produkttyp: Publikation och rapport

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Den här broschyren beskriver vilket stöd du kan få i ditt arbete. Den finns även på engelska. The National Agency for Special Needs Education and Schools.

Se också motsvarande information på vår webbplats, www.spsm.se/om-oss/. Där informationen är översatt till teckenspråk.

Foldern går även att beställa som:

Visa mer

ISBN
9789128009188
Artikelnummer
00918
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum