Mentorshandboken

Mentorshandboken.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
Skolform: Universitet och högskola

Ingår i serien Mentorshandboken

Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmaterial för mentorer som stödjer studenter med funktionsnedsättning.

På den här sidan kan du ladda ner stödmaterialet i pdf-version. Filen innehåller även stödmaterialets checklistor och övningar som du kan spara och fylla i digitalt, eller skriva ut.

Stödmaterialet vänder sig till samordnare och mentorer i mentorsverksamhet vid lärosäten i hela landet. Samordnarna är de som ger stöd till mentorerna, som i sin tur ger stöd till studenterna. Mentorerna är antingen erfarna studenter som har rekryterats och utbildats för uppgiften eller professionella mentorer, på plats eller på distans via nätet.  

Mentorshandboken har utvecklats i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet och Lunds universitet. Samarbetet är kopplat till det statsbidrag från myndigheten som delvis finansierar mentorstödet. I arbetet med innehållet har forskare, samordnare och mentorer på olika lärosäten bidragit. Mentorshandboken på webben är en vidareutveckling av ett tryckt material från 2013 som nu har utgått.

Mentorshandbokens pdf-version finns i en engelsk version här.

Visa mer

ISBN
9789128006880
Artikelnummer
00444
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
48 sidor