Möjligheter till högre studier

Framsida människor och en tecknad man som går
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

För studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En guide.

Den här guiden handlar om möjligheter till individuellt och pedagogiskt stöd för högskolestudenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I guiden berättar fyra studenter, en samordnare, en mentor och en lärare om sina erfarenheter.
Guiden vänder sig till studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Andra målgrupper är till exempel lärare, studenthälsans personal, studievägledare och samordnare på högskolor och universitet, handläggare på CSN, arbetsförmedlare, tjänstemän på Försäkringskassan och berörda handikapporganisationer.

Visa mer

ISBN
9789128003827
Artikelnummer
00276
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
60 sidor