Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Studiepaket vuxen

För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om pedagogiskt stöd till vuxna med utvecklingsstörning. Skriften ger också exempel från utbildningar som arbetar för att öka tillgängligheten: två studerande, två lärare och en logoped berättar om sina erfarenheter.

Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Förhoppningen är att den ska bidra till att fler vuxna med utvecklingsstörning ska kunna studera och utbilda sig utifrån sina intressen och förutsättningar.  

Visa mer

ISBN
9789128007825
Artikelnummer
00438
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor