Människan och religionen

Människan och religionen.
Smakprov Människan och religionen
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Anpassad grundskola åk 7-9 ämnen Anpassad gymnasieskola individuella program Anpassad gymnasieskola nationellt program Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Komvux på grundläggande nivå Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Intellektuell funktionsnedsättning Tal- och språkstörning
120 kr exkl. 6% moms

Vad är en religion? Vad betyder religion för människor? I den här boken går du igenom de fem största religionerna utifrån samma återkommande struktur.

Boken tar upp religionernas centrala trossatser, deras heliga böcker och byggnader. Viktiga traditioner inom respektive religion lyfts fram, liksom några av deras regler för hur människor borde leva. Vid sidan av de fem religionerna berättas också vad en livsåskådning är och beskriver kortfattat några olika livsåskådningar.

Visa mer

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789128121606
Artikelnummer
12160
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Tryckt form
Övriga detaljer
433 g