Grundskola åk 7-9

Grundskola åk 7-9

Plastark med brailleceller.

Ploppark, Rätt/Fel, 6 svar, 5 ark

Laborativt material Spel
118 kr
Lägg i varukorg, Ploppark, Rätt/Fel, 6 svar, 5 ark
Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som svarstalong. Svarstalongerna kan fås med rätt/fel. Plo...
Plastark med brailleceller.

Ploppark 1x2, 13 svar, 10 ark

Laborativt material Spel
60 kr
Lägg i varukorg, Ploppark 1x2, 13 svar, 10 ark
Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som svarstalong till exempel vid tipspromenader. Plastarken...
En halvöppen låda med memorykort.

Ett år med en renskötarfamilj - Memorykort

Vardagsaktiviteter Laborativt material Spel
250 kr
Lägg i varukorg, Ett år med en renskötarfamilj - Memorykort
Memorykorten är en av komponenterna i materialet ”Ett år med en renskötarfamilj”. Materialet utgår från en berättelse där du som pedagog läser högt fö...
Plastark med brailleceller.

Ploppark 1x2, 13 svar, 5 ark

Laborativt material Spel
60 kr
Lägg i varukorg, Ploppark 1x2, 13 svar, 5 ark
Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som svarstalong till exempel vid tipspromenader. Plastarken...
Plastark med brailleceller.

Ploppark 1x2, 6 svar, 5 ark

Laborativt material Spel
118 kr
Lägg i varukorg, Ploppark 1x2, 6 svar, 5 ark
Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som svarstalong till exempel vid tipspromenader.Plastarkens...
Plastark med brailleceller.

Matteploppar

Laborativt material Spel
118 kr
Lägg i varukorg, Matteploppar
Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som svarstalong. Plastarkens upphöjda "ploppar" trycks ned ...