Ploppark 1x2, 13 svar, 5 ark

Plastark med brailleceller.
Produkttyp: Laborativt material Spel
Skolform: Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
48 kr exkl. 25% moms

Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som svarstalong till exempel vid tipspromenader.
Plastarkens upphöjda "ploppar" trycks ned för att markera svar. De finns i två utföranden, med små eller stora ploppar.
Plopparken kan återanvändas.
1x2, stora, 13 svar.

Visa mer

Artikelnummer
6162
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
5 ark