Ploppark, Rätt/Fel, 6 svar, 5 ark

Plastark med brailleceller.
Produkttyp: Laborativt material Spel
Skolform: Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
94 kr exkl. 25% moms

Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som
svarstalong. Svarstalongerna kan fås med rätt/fel.
Plopparken kan med fördel användas vid tipspromenader. Plastarkens upphöjda "ploppar" trycks ned för att markera svar.
De finns i två utföranden, med små eller stora ploppar. Ploppark finns även utformade för användning i matematikundervisning t.ex. vid addition och för den första bokstavsinlärningen.
Rätt/Fel, stora, 6 svar.
Plopparken kan återanvändas.

Visa mer

Artikelnummer
6225
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
5 ark