E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

Omslag till Kemi fakta.

Kemi fakta, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Kemi E-bok
154 kr
Lägg i varukorg, Kemi fakta
Kemi fakta: kemifakta med studieuppgifter för grundskolan.
Omslag Gymnasiekemi 2.

Gymnasiekemi 2, e-bok Textview

Kemi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
520 kr
Lägg i varukorg, Gymnasiekemi 2
Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsamma...
Omslag Gymnasiekemi 2.

Gymnasiekemi 2, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Kemi E-bok
520 kr
Lägg i varukorg, Gymnasiekemi 2
Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsamma...
Omslag.

Kemi Direkt, e-bok Textview

Kemi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
360 kr
Lägg i varukorg, Kemi Direkt
Nya Kemi Direkt är en genomgripande omarbetning och uppdatering av den tidigare upplagan av Kemi Direkt. Kemi Direkt innehåller sex kapitel. Riktlinje...
Formler och Tabeller.

Formler och Tabeller, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Fysik Kemi Matematik E-bok
128 kr
Lägg i varukorg, Formler och Tabeller
Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga definitioner, figurer, formler och förklaringar. I bokens fysik- och kemidel finns...
Formler och Tabeller.

Formler och Tabeller, e-bok Textview

Fysik Kemi Matematik E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
128 kr
Lägg i varukorg, Formler och Tabeller
Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga definitioner, figurer, formler och förklaringar. I bokens fysik- och kemidel finns...
Bild saknas

Syntes Kemi 2, e-bok Textview

Kemi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
469 kr
Lägg i varukorg, Syntes Kemi 2
Syntes Kemi 2 är ett basläromedel för gymnasieskolan, helt anpassat till ämnesplanen i Gy 2011. Syntes kemi 2 har ett pedagogiskt språk och en riklig ...
Syntes Kemi 2.

Syntes Kemi 2, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Kemi E-bok
469 kr
Lägg i varukorg, Syntes Kemi 2
Syntes kemi 2 har text och bilder som gör innehållet tydligt. På sidor med intressanta "utblickar" kan eleverna fördjupa sig inom historiska tillbakab...
TitaNO Kemi 2:a upplagan.

TitaNO Kemi 2:a upplagan, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Kemi E-bok
304 kr
Lägg i varukorg, TitaNO Kemi 2:a upplagan
Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utve...