New Coordinated science Chemistry for higher tier, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
New coordinated science.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Kemi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
414 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

New coordinated science: chemistry students book - for higher tier.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9780199148172
Artikelnummer
0199148172-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Oxford University Press
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom