Gymnasiekemi 2, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag Gymnasiekemi 2.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Kemi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
520 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.
- Antal bildvolymer 8
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Gymnasiekemi

Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna att steg för steg ta till sig kemin.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Sjätte upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147107308
Artikelnummer
9789147107308-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart