E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter.

J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Juridik E-bok
490 kr
Lägg i varukorg, J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter
J2000 Privatjuridik är avsedd för gymnasiekursen privatjuridik. Den tar på ett roligt, intressant och strukturerat sätt upp juridikens grunder och ger...
J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter.

J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Juridik E-bok
490 kr
Lägg i varukorg, J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter
J2000 Privatjuridik är avsedd för gymnasiekursen privatjuridik. Den tar på ett roligt, intressant och strukturerat sätt upp juridikens grunder och ger...
LEX Rätten och samhället.

LEX Rätten och samhället, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Juridik E-bok
494 kr
Lägg i varukorg, LEX Rätten och samhället
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juri...
Lex Privatjuridik.

LEX Privatjuridik, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Juridik E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, LEX Privatjuridik
LEX Privatjuridik utvecklar elevens förmåga att lösa problem av privatjuridisk karaktär. Eleven får insikt i rättsordningens roll i ett demokratiskt s...
LEX Rätten och samhället.

LEX Rätten och samhället, e-bok Textview

Juridik E-bok
494 kr
Lägg i varukorg, LEX Rätten och samhället
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juri...
LEX Rätten och samhället.

LEX Rätten och samhället, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Juridik E-bok
494 kr
Lägg i varukorg, LEX Rätten och samhället
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juri...