Originalprodukt:

LEX Privatjuridik, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Lex Privatjuridik.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Juridik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
399 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

LEX Privatjuridik utvecklar elevens förmåga att lösa problem av privatjuridisk karaktär. Eleven får insikt i rättsordningens roll i ett demokratiskt samhälle, samtidigt som eleven övar förmågan att diskutera rättspolitiska och etiska frågor. 

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Tredje upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140690043
Artikelnummer
9140690043-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom