Originalprodukt:
J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter, Liber, Tredje upplagan

J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Juridik
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
490 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien J2000 Privatjuridik

J2000 Privatjuridik är avsedd för gymnasiekursen privatjuridik. Den tar på ett roligt, intressant och strukturerat sätt upp juridikens grunder och ger rikligt med möjligheter till att öva förmågan att lösa privatjuridiska problem. J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter innehåller 17 kapitel uppdelade i sex block.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Tredje upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147129560
Artikelnummer
9789147129560-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom