Sorteringsfack 3x6

Sorteringsfack i plast.
Skolform: Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Synnedsättning Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
40 kr exkl. 25% moms

Enklare sorteringsfack i plast med 18 fack fördelat på 3 rader, 44x72 mm stora.
Sorteringsfacket underlättar och tränar förmågan att sortera, kategorisera och skapa/följa mönster. Passar elever med synnedsättning/blindhet, men kan också användas av andra målgrupper där eleven behöver hjälp att strukturera i exempelvis sorterings-och kategoriseringsövningar i skola/förskola.

För elever med synnedsättning i skolår F-9.
Produkten är utvecklad av Syncenter Refsnaes, Danmark.
Mått 250 x 310 x 8 mm
Vit

Visa mer

Artikelnummer
13266
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten