Sorteringsfack 2x5

Sorteringsfack i plast.
Produkttyp: Laborativt material
Skolform: Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Synnedsättning Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
100 kr exkl. 25% moms

Stadigt sorteringsfack i hårdplast med 10 fack fördelat på 2 rader, 85x65 mm stora.  
 
Sorteringsfacket underlättar och tränar förmågan att sortera, kategorisera och skapa/följa mönster. Passar elever med synnedsättning/blindhet, men kan också användas av andra målgrupper där eleven behöver hjälp att strukturera i exempelvis sorterings-och kategoriseringsövningar i skola/förskola.

För elever med synnedsättning i skolår F-9.
Produkten är utvecklad av Syncenter Refsnaes, Danmark.
Mått 250 x 440 x >40 mm
Vit

Visa mer

Artikelnummer
13265
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten