Originalprodukt:
SFI-boken ÖVA! Kurs C och D, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

SFI-boken ÖVA! Kurs C och D, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFI-boken ÖVA! Kurs C och D.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare
Skolform: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
160 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

SFI-boken ÖVA! Kurs C och D är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer. Materialet har ett språkligt fokus, innehåller färdiga frasexempel och uppgifter inför det nationella provet.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner gratis från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140666574
Artikelnummer
9140666574-ECB
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom