Originalprodukt:
SFI-boken ÖVA! Kurs C och D, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

SFI-boken ÖVA! Kurs C och D, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFI-boken ÖVA! Kurs C och D.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare
Skolform: Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
160 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

SFI-boken ÖVA! Kurs C och D är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer. Materialet har ett språkligt fokus, innehåller färdiga frasexempel och uppgifter inför det nationella provet. 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140666574
Artikelnummer
9140666574-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom