Originalprodukt:
SFI-boken ÖVA! Kurs C och D, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

SFI-boken ÖVA! Kurs C och D, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFI-boken ÖVA! Kurs C och D.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska för invandrare
Skolform: Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
160 kr exkl. 6% moms

SFI-boken ÖVA! Kurs C och D är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer. Materialet har ett språkligt fokus, innehåller färdiga frasexempel och uppgifter inför det nationella provet.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

ISBN
9789140666574
Artikelnummer
9140666574-PCT
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare