Originalprodukt:
Rena rama forntiden, Sanoma utbildning, Första upplagan

Rena rama forntiden, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild, Taktila bilder

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vikingahjälm framifrån mot vit bakgrund.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning

Antal installationer

73 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Rena rama forntiden ingår som en del i ett läromedel i historia utgivet av Bonnier Utbildning. Det är ett läromedel med forntiden i fokus. Här finns fakta, arbetsmaterial och inspiration för att upptäcka forntiden på ett nytt sätt.


Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
15202
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom