Originalprodukt:
Rena rama forntiden, Sanoma utbildning, Första upplagan

Rena rama forntiden, e-bok html, taktila bilder

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vikingahjälm framifrån mot vit bakgrund.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning

Antal installationer

73 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Rena rama forntiden ingår som en del i ett läromedel i historia utgivet av Bonnier Utbildning. Det är ett läromedel med forntiden i fokus. Här finns fakta, arbetsmaterial och inspiration för att upptäcka forntiden på ett nytt sätt.


Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
15202
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom