Originalprodukt:
Rena rama forntiden, Sanoma utbildning, Första upplagan

Rena rama forntiden, Tryckt punktskrift, Taktila bilder

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Runsten mot vit bakgrund.
Produkttyp: Taktila bilder Tryckt punktskrift
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Synnedsättning
73 kr exkl. 6% moms

Rena Rama Forntiden ingår som en del i ett läromedel i historia utgivet av Bonnier Utbildning. Det är ett läromedel med forntiden i fokus. Här finns fakta, arbetsmaterial och inspiration för att upptäcka forntiden på ett nytt sätt.

Den pedagogiskt anpassade och tekniskt tillgängliggjorda boken finns nu i flera format för elever med svår synnedsättning eller blindhet. För att främja grupparbete och samarbete i klassrummet mellan eleverna är svällpappersbilderna framställda i färg. Här hittar du bilder som illustrerar allt från hjälmar och kartor till gravsättningar och runor.

Boken finns som tryckt punktskrift och e-bok i formaten Textview och HTML samt svällpappersbilder i färg. Svällpappersbilderna är ett urval och ritade för taktil läsning.

Till formaten tryckt punktskrift och e-bok i Textview-format ingår svällpappersbilder. Det finns även en läraranvisning.

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
15200
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare