Originalprodukt:
Rena rama forntiden, Sanoma utbildning, Första upplagan

Rena rama forntiden, E-bok Textview, Taktila bilder

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vikingahjälm framifrån mot vit bakgrund.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
73 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Rena Rama Forntiden ingår som en del i ett läromedel i historia utgivet av Bonnier Utbildning. Det är ett läromedel med forntiden i fokus. Här finns fakta, arbetsmaterial och inspiration för att upptäcka forntiden på ett nytt sätt.


Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
15201
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom