Originalprodukt:
PULS Religion 4-6 Arbetsbok, Natur & Kultur, Tredje upplagan

PULS Religion 4-6 Arbetsbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Religion 4–6 Arbetsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
67 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien PULS

Med PULS Religion får eleverna grundläggande kunskaper om religion och etik som ger underlag för spännande samtal. Ni läser om ursprungsfolkens tro och världens fem största religioner, och får hjälp att studera likheter och skillnader.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127429741
Artikelnummer
9127429741-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart