PULS Religion 4-6 Arbetsbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Framsida PULS Religion 4-6
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundsärskola åk 4-6 Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
67 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

PULS Religion visar på likheter och skillnader mellan olika religioner. Det är en grundbok i religion med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9127429741
Artikelnummer
9127429741-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom