Originalprodukt:
Nyfiken på naturvetenskap, Liber AB, Första upplagan

Nyfiken på naturvetenskap, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
217 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Nyfiken på naturvetenskap knyter an till de experiment som eleverna jobbar med i experimentböckerna Försök med fysik, Försök med kemi och Försök med biologi? 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121175316
Artikelnummer
9121175316-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom