Originalprodukt:
Nyfiken på naturvetenskap, Liber AB, Första upplagan

Nyfiken på naturvetenskap, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
217 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Nyfiken på naturvetenskap knyter an till de experiment som eleverna jobbar med i experimentböckerna Försök med fysik, Försök med kemi och Försök med biologi? 

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121175316
Artikelnummer
9121175316-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom