Originalprodukt:
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2, Liber, Första upplagan

Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
105 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Livet i Bokstavslandet

Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3.
I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

För förskoleklass kommer HT 18 en högläsningsbok skriven av Claes Nero, även den med både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande).

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147119899
Artikelnummer
9789147119899-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare