Originalprodukt:
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2, Liber, Första upplagan

Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
105 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Livet i Bokstavslandet

Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3.
I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

För förskoleklass kommer HT 18 en högläsningsbok skriven av Claes Nero, även den med både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande).

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147119899
Artikelnummer
9789147119899-HA
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom