Originalprodukt:
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2, Liber, Första upplagan

Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
105 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Livet i Bokstavslandet

Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3.
I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

För förskoleklass kommer HT 18 en högläsningsbok skriven av Claes Nero, även den med både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande).

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147119899
Artikelnummer
9789147119899-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom