Lika värde nr 3, 2023 – Tema: Anpassade skolformer

Lika värde nr 3, 2023 – Tema: Anpassade skolformer.
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

Sommaren 2023 bytte skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning namn. De heter nu anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. I nummer 3 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om hur några anpassade skolor utvecklat sin verksamhet.

Den anpassade gymnasieskolan i Härnösand har satsat på nya arbetssätt. Det bidrag till ett gemensamt yrkesspråk för personalen. Att kunna prata om utvecklingszon och uttråkningszon är numera ett didaktiskt redskap i vardagen.

I Luleå har all personal för anpassade grund- och gymnasieskolor fått gemensam kompetensutveckling för att diskutera vad skiftet från en omsorgskultur till en utbildningskultur innebär i vardagen. Det har lett till en samsyn som stärker utbildningen.

Utifrån lärarnas önskemål beslutade rektorerna för Karlstads kommuns fem anpassade grundskolor att lärarna skulle få en gemensam kompetensutveckling. Det har gynnat samarbetet mellan skolorna.

Rådgivaren Therese Lindahl ger några råd för att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

En intervju med Karin Nilsson handlar om avkodning och läsförståelse hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF. I sin avhandling visar hon att det är samma mönster kring läsinlärning som framträder för unga med IF som för typiskt utvecklade ungdomar. I intervjun säger hon att man behöver fundera över om den strukturerade avkodningsträningen behöver pågå längre än till årskurs 6 i den anpassade grundskolan.

En artikel utanför temat handlar om en skola i Kalmars arbete för att tillgängliggöra lärmiljön. Två viktiga delar i det arbetet är mentorskap och ett centralt beläget resurscentrum för särskilt stöd. I artikeln berättar en av lärarna att det nya arbetssättet gör både lärare och elever mycket lugnare än tidigare.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
01062
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor