Originalprodukt:
Koll på matematik 4B Läxbok, Sanoma Utbildning,

Koll på matematik 4B Läxbok, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Koll på matematik är ett läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Läxboken följer kapitlen i elevboken och innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel. Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt.
Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift, fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med repetitionsuppgifter.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152333044
Artikelnummer
9152333044-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart