Originalprodukt:
Koll på matematik 4B Läxbok, Sanoma Utbildning,

Koll på matematik 4B Läxbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Koll på matematik är ett läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Läxboken följer kapitlen i elevboken och innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel. Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt.
Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift, fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med repetitionsuppgifter.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152333044
Artikelnummer
9152333044-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom