Originalprodukt:
Koll på matematik 4B Läxbok, Sanoma Utbildning,

Koll på matematik 4B Läxbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Koll på matematik är ett läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Läxboken följer kapitlen i elevboken och innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel. Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt.
Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift, fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med repetitionsuppgifter.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152333044
Artikelnummer
9152333044-HAM
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom