Originalprodukt:
Koll på matematik 4B Läxbok, Sanoma Utbildning,

Koll på matematik 4B Läxbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Koll på matematik är ett läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad undervisningssituation. Läxboken följer kapitlen i elevboken och innehåller 15 läxor, tre till varje kapitel. Läxorna är direkt kopplade till elevbokens avsnitt.
Varje läxa börjar med en problemlösningsuppgift, fortsätter med avsnittets innehåll och avslutas med repetitionsuppgifter.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152333044
Artikelnummer
9152333044-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom