Originalprodukt:
Hem och konsumentkunskap åk 7-9, Interskol förlag, 11

Hem och konsumentkunskap åk 7-9, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Hem och konsumentkunskap åk 7-9.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Hem- och konsumentkunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
107 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 12
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok följer kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav enligt Lgr 11. Vårt Hem- och konsumentkunskapsläromedel är i grunden reviderad med nya texter, recept och bilder.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Punktskrift, spsm.se

Ladda ner

Upplaga
11
Utgivningsdatum
ISBN
9789173069908
Artikelnummer
9173069908-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Interskol förlag
Författare
Medietyp
Tryckt form