Originalprodukt:
Hem och konsumentkunskap åk 7-9, Interskol förlag, 11

Hem och konsumentkunskap åk 7-9, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Hem och konsumentkunskap åk 7-9.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Hem- och konsumentkunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
107 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Interskols "nya" Hem- och konsumentkunskapsbok följer kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav enligt Lgr 11. Vårt Hem- och konsumentkunskapsläromedel är i grunden reviderad med nya texter, recept och bilder.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Upplaga
11
Utgivningsdatum
ISBN
9789173069908
Artikelnummer
9173069908-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Interskol förlag
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart