Originalprodukt:
Hem och konsumentkunskap åk 7-9, Interskol förlag, 11

Hem och konsumentkunskap åk 7-9, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Hem och konsumentkunskap åk 7-9.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Hem- och konsumentkunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
107 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Interskols "nya" Hem- och konsumentkunskapsbok följer kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav enligt Lgr 11. Vårt "nya" Hkk-läromedel är i grunden reviderad med nya texter, recept och bilder.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
11
Utgivningsdatum
ISBN
9789173069908
Artikelnummer
9173069908-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Interskol förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom