Originalprodukt:
Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok andra upplagan, Sanoma Utbildning, Andra upplagan

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
321 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Från entreprenörskap till bokslut, Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Boken behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars verklighet idag. Faktaboken och övningsboken bildar en enhet som gör det enkelt både för lärare och elever att nå målen i kursen. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152349625
Artikelnummer
9789152349625-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom