Originalprodukt:
Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok andra upplagan, Sanoma Utbildning, Andra upplagan

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
321 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Från entreprenörskap till bokslut, Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Boken behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars verklighet idag. Faktaboken och övningsboken bildar en enhet som gör det enkelt både för lärare och elever att nå målen i kursen. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152349625
Artikelnummer
9789152349625-HA
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom