Originalprodukt:
Geografi 4-6 grundbok, Capensis, Första upplagan

Geografi 4-6 grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Geografi 4-6 grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
148 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Med bokens hjälp ska eleverna förhoppningsvis lättare kunna utveckla de fyra förmågorna som anges i kursplanen.

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur.
  • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder.
  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789185887750
Artikelnummer
9789185887750-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Capensis
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom