Originalprodukt:
Geografi 4-6 grundbok, Capensis, Första upplagan

Geografi 4-6 grundbok, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Geografi 4-6 grundbok.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
148 kr exkl. 6% moms
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Med bokens hjälp ska eleverna förhoppningsvis lättare kunna utveckla de fyra förmågorna som anges i kursplanen.

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur.
  • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder.
  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789185887750
Artikelnummer
9789185887750-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Capensis
Författare