Originalprodukt:
Geografi 4-6 grundbok, Capensis, Första upplagan

Geografi 4-6 grundbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Geografi 4-6 grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
148 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Med bokens hjälp ska eleverna förhoppningsvis lättare kunna utveckla de fyra förmågorna som anges i kursplanen.

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur.
  • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder.
  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789185887750
Artikelnummer
9789185887750-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Capensis
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart