Entreprenörskap : från idé till verklighet, E-bok Textview

Framsida 9789147103416
Produkttyp: E-bok
Ämne: Entreprenörskap
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
392 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ett engagerande och inspirerande läromedel i kursen Entreprenörskap som lockar eleverna att arbeta entreprenöriellt. Ledord är praktisk vägledning, praktiskt arbete och verkliga förebilder!

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147103416
Artikelnummer
9789147103416-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom