Entreprenörskap: från idé till verklighet, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Framsida 9789147103416
Produkttyp: E-bok
Ämne: Entreprenörskap
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
392 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ett engagerande och inspirerande läromedel i kursen Entreprenörskap som lockar eleverna att arbeta entreprenöriellt. Ledord är praktisk vägledning, praktiskt arbete och verkliga förebilder!

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147103416
Artikelnummer
9789147103416-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom