Entreprenörskap: från idé till verklighet, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789147103416
Produkttyp: E-bok
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
392 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ett engagerande och inspirerande läromedel i kursen Entreprenörskap som lockar eleverna att arbeta entreprenöriellt. Ledord är praktisk vägledning, praktiskt arbete och verkliga förebilder!

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
9789147103416-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart