Det lilla ordet främst

Det lilla ordet främst.
Produkttyp: Stödmaterial Tryckt bok
125 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Stödmaterial elevhälsa

Det lilla ordet främst är en handledning om att skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta förebyg­gande och hälsofrämjande i skolan. Handledningen förmedlar skolors erfarenheter samt presenterar praktiska reflektionsunderlag som skolor kan använda för att få stöd i arbetet.

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolor beskriver trots det att elevhälsans tid ofta går åt till hastiga korridors­lösningar, akuta individärenden och så kallade brandkårsutryckningar. De vill organisera arbetet så att det blir mer förebyggande och hälsofrämjande, men utmaningen är stor. Hur kommer det sig att det är så svårt? Hur kan kopp­lingen mellan hälsa och lärande synliggöras bättre i skolans vardag? Hur kan perspektiven i skolans samtalskultur vidgas? Och hur kan elevhälsoarbetet utvecklas och systematiseras?

Det lilla ordet främst förmedlar erfarenheter från skolor som har del­tagit i den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning”. Under kursen har skolorna fått möjlig­het att utveckla det egna elevhälsoarbetet. I boken presenteras fyra praktiska reflektionsunderlag som har använts som stöd:

  • Pyramiden ‒ Synliggör skolans elevhälsoarbete
  • Spelet ‒ Utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur
  • Rummet ‒ Utveckla skolans strukturer
  • Hjärtat ‒ Systematisera skolans elevhälsoarbete.

Boken vänder sig till rektor och den samlade elevhälsan som tvärprofessionellt team. Den kan även användas tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan.

Det lilla ordet främst ingår även i boxen Reflektionsunderlag för elevhälsan.

Stödmaterial elevhälsa går att ta del av i sin helhet på www.spsm.se/elevhalsa. Där finns en film för varje reflektionsunderlag där skolor berättar om hur de har använt reflektionsunderlagen som ett stöd i elevhälsoarbetet.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128000345
Artikelnummer
00034
Omfång
68 sidor
Övriga detaljer
163 g